Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Zadania Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

(opracowane na podstawie Statutu KIDL)

1. Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
- reprezentowanie członków Izby, w tym udział w postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,
- ochrona interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych,
- ustalenie i kodyfikowanie zasad etyki zawodowej diagnostów laboratoryjnych,
- sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
- dbałość o doskonalenie zawodowe członków Izby,
- prowadzenie rejestru członków Izby i laboratoriów diagnostycznych,
- przyznawanie i wydawanie prawa wykonywania zawodu,
- współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów,
- przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia i stosowania prawa w diagnostyce laboratoryjnej.
2. Izba może prowadzić działalność finansową, gospodarczą, wydawniczą, oświatową i szkoleniową.
3. Izba wykonuje swoje zadania poprzez organy określone w art. 44 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1083).
 

Organy Izby

1. Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych,
2. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
5. Sąd Dyscyplinarny,
6. Rzecznik Dyscyplinarny.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt