Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Diagnosta laboratoryjny może odbywać szkolenie specjalizacyjne w następujących dziedzinach specjalizacji:

-        cytomorfologia medyczna;

-        epidemiologia;

-        laboratoryjna diagnostyka medyczna;

-        laboratoryjna genetyka medyczna;

-        laboratoryjna genetyka sądowa;

-        laboratoryjna hematologia medyczna;

-        laboratoryjna immunologia medyczna;

-        laboratoryjna parazytologia medyczna;

-        laboratoryjna toksykologia medyczna;

-        laboratoryjna toksykologia sądowa;

-        laboratoryjna transfuzjologia medyczna;

-        mikrobiologia medyczna;

-        zdrowie publiczne.

W odniesieniu do poprzednich regulacji, obecnie obowiązujące rozporządzenie zniosło możliwość realizacji specjalizacji w dziedzinie zdrowia środowiskowego.

Kształcenie specjalizacyjne jest kształceniem jednostopniowym polegającym na odbyciu szkolenia zgodnie z programem specjalizacji opracowanym przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

W tym samym czasie diagnosta laboratoryjny może odbywać tylko jedną specjalizację.

Osoby, które posiadają odpowiednią specjalizację I stopnia uzyskaną na podstawie dotychczasowych przepisów (tj. w oparciu o dwustopniowy system specjalizacji), w celu zdobycia tytułu specjalisty mogą odbyć szkolenie specjalizacyjne według programu uzupełniającego, który jest dostosowany do zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności objętych programem specjalizacji I stopnia.

Diagnosta laboratoryjnych posiadający odpowiednią specjalizację I stopnia może uzyskać tytuł specjalisty w jednej z niżej określonych dziedzin specjalizacji.

l.p.

Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia

Specjalności, w których można uzyskać tytuł specjalisty

1.

Diagnostyka laboratoryjna /Analityka kliniczna

laboratoryjna diagnostyka medyczna

laboratoryjna genetyka medyczna

laboratoryjna transfuzjologia medyczna

laboratoryjna hematologia medyczna

laboratoryjna parazytologia medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

2.

Mikrobiologia

mikrobiologia medyczna

laboratoryjna parazytologia medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

epidemiologia

zdrowie publiczne

3.

Toksykologia

laboratoryjna toksykologia medyczna

4.

Higiena i epidemiologia

zdrowie publiczne

laboratoryjna parazytologia medyczna

epidemiologia

5.

Transfuzjologia

laboratoryjna transfuzjologia medyczna

laboratoryjna hematologia medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

6.

Choroby wewnętrzne

laboratoryjna hematologia medyczna

laboratoryjna genetyka medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

mikrobiologia medyczna

7.

Pediatria

laboratoryjna hematologia medyczna

laboratoryjna genetyka medyczna

laboratoryjna immunologia medyczna

mikrobiologia medyczna

8.

Choroby zakaźne

epidemiologia

laboratoryjna immunologia medyczna

mikrobiologia medyczna

9.

Medycyna ogólna

laboratoryjna immunologia medyczna

 
 
 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt