Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

28 marca na Wydziale Farmaceutycznym WUM odbyło się spotkanie Prodziekanów OML z Prezesem KRDL Aliną Niewiadomską. 29-03-2019

Było to kolejne spotkanie w ramach zacieśniania współpracy uczelni medycznych kształcących na kierunku Medycyna laboratoryjna/Analityka Medyczna z samorządem zawodowym mające na celu ustalenie strategii współpracy.

Omawiano aspekt dostępności do zawodu i możliwości kształcenia na w/w kierunku. Aktualnie, rocznie uczelnie opuszcza ok. 600 absolwentów kierunku (na 11 uczelniach). Na spotkaniu ustalono, iż istnieje możliwość zwiększenia naboru. Poruszano także problem wynagrodzenia absolwenta w przypadku podjęcia pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego. Jednym z wniosków płynących ze spotkania była konkluzja, iż w momencie zrównania pensji absolwentów analityki medycznej do pensji absolwentów wydziałów lekarskim udałoby się ograniczyć problem niedoboru diagnostów laboratoryjnychc na rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyła wiceprezes KRDL Justyna Marynowska.

 

 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt