Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Odpowiedzialność Diagnostów Laboratoryjnych w świetle obowiązujących aktów prawnych” 29-09-2018

W dniu 20 września 2018 roku  w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Odpowiedzialność  Diagnostów Laboratoryjnych w świetle obowiązujących aktów prawnych”.  Organizatorzy:  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,  Katedra Prawa Medycznego Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu  Medycznego w Poznaniu oraz  Stowarzyszenie Bono  Serviamus.

W konferencji uczestniczyło około 100 osób głównie diagnostów laboratoryjnych z wielu województw, oraz przedstawiciele Katedry Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Konferencje otworzył Pan dr hab. med. Szczepan Cofta witając zgromadzonych uczestników, podziękował także organizatorom, a także studentom analityki medycznej, którzy zajmowali się rejestracją przybyłych na konferencje osób.

Pierwszy wykład „Odpowiedzialność w perspektywie Naczelnego Lekarza Szpitala” przedstawił dr hab. med. Szczepan Cofta, który opisał medyczne laboratoria diagnostyczne funkcjonujące w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, podkreślając znaczącą rolę diagnostów laboratoryjnych. Zaprezentował także kalendarz na rok 2018, poświęcony Medycznym Laboratoriom Diagnostycznym funkcjonującym w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego, oraz cyklicznym konferencjom, które organizuje Szpital.    Następnie dr Bogusław Grabowski przedstawił aktualności w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem wyborów do V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych. Szczególną uwagę zwrócił na frekwencje w rejonowych  zebraniach wyborczych, podkreślając, że to także świadczy o odpowiedzialności diagnostów laboratoryjnych. Z kolei Pani dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak w swym wykładzie „Otoczenie prawne Diagnostów Laboratoryjnych”  omówiła różne obszary odpowiedzialności diagnostów laboratoryjnych w kontekście norm prawnych, a Pani dr Magdalena Zamroczyńska przedstawiła temat „Odpowiedzialność karna w diagnostyce laboratoryjnej” podkreślając, że nie znalazła w orzecznictwie przypadków pociągnięcia do odpowiedzialności karnej  diagnostów laboratoryjnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

Bardzo ciekawe opracowanie przedstawiły studentki  Wydziału Farmaceutycznego kierunku Analityka Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Pani Paulina Kobyłka i Pani  Weronika Woźniak,  które są również przedstawicielkami  Poznańskiego Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej. Ich praca „Odpowiedzialność w oczach studentów i absolwentów”  była efektem ankiety przeprowadzonej wśród studentów i absolwentów kierunku analityki medycznej. Wyniki przeprowadzonych „badań” świadczą o z jednej strony o dużej dojrzałości zawodowej naszych młodszych koleżanek i kolegów, a z drugiej strony wykazują, że  występują niedobory w zakresie wiedzy o dotyczącej otoczenia prawnego zawodu diagnosty laboratoryjnego.   

Pan mecenas  Michał Rytel inspektor ochrony danych KIDL, w ciekawy sposób  przedstawił wdrożenie przepisów RODO  ubarwiając swoje wystąpienie licznymi przykładami. Ostatni wykład „Zdarzenia niepożądane w diagnostyce laboratoryjnej – doświadczenia własne”   przedstawiła Pani Violetta Matecka - Pełnomocnik ds. jakości Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Wystąpienie dotyczyło metodyki i postępowania w zakresie analizowania zgłoszonych zdarzeń niepożądanych. 

Wystąpieniom prelegentów towarzyszyła dyskusja. Uczestnicy skupili się na następujących problemach: „własności” wyniku badana laboratoryjnego, oraz „odmowie” wykonywania badania laboratoryjnego. Prezentowano różne poglądy, a prawnicy przedstawiali różne zapisy w obowiązujących aktach prawnych, które wymagają dodatkowej  interpretacji. Gorąca dyskusję wywołał też problem ubezpieczenia diagnostów laboratoryjnych od odpowiedzialności cywilnej.

Uczestnicy konferencji  postulowali aby spotkania o  zbliżonej tematyce odbywały się cyklicznie.

 

                                

                                                                                             Bogusław Grabowski

Galeria zdjęć.

Prezentacja do pobrania.

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt