Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Kościerzyna: Jubileusz 20-lecia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi 28-06-2018

W dniu 20 czerwca 2018 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z.o.o. obchodził swój jubileusz.
Wiktor Hajdenrajch – Prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. oraz Anna Pałubicka – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi powitali przybyłych gości:
 
- Dr Bogusława Grabowskiego – Wiceprezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
- Prof. dr hab. med. Andrzeja Szutowicza – Konsultanta Wojewódzkiego ds. diagnostyki laboratoryjnej
- Dr Jolantę Komarnicką – Konsultanta Wojewódzkiego ds. diagnostyki mikrobiologicznej
- Dr n. med. Mirosławę Nowacką – członka Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
- W imieniu Starosty kościerskiego Alicji Żurawskiej – Anitę Gałuszkiewicz – Głównego Specjalistę ds. Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie
- Grzegorza Piechowskiego – Wójta Gminy Kościerzyna
- W imieniu Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Grażyny Greinke –  Katarzynę Duską z-cę Dyrektora
- Dr Michała Mędrasia – pierwszego Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie,
- Mgr Annę Budzyńską – Kierownika Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku
- Dr n. med. Marka Bronka – Kierownika Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej UCK w Gdańsku
- Kadrę Kierowniczą Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
- Pracowników Laboratorium
 
20 lat temu - 15 czerwca 1998 r. uroczyście uruchomiono w szpitalu dwa działy laboratoryjne: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej. W roku 2006  połączono oba działy w Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi.
 
Jesteśmy szerokoprofilowym laboratorium, które efektywnie współpracuje z wiodącymi ośrodkami referencyjnymi. Możemy pochwalić się informacją, że jesteśmy w grupie 20 szpitali w Polsce, które aktywnie uczestniczą w międzynarodowych programach dotyczących tworzenia wytycznych krajowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Nowoczesne wyposażenie laboratorium, wyspecjalizowana kadra oraz wysoka jakość świadczonych usług stanowi podstawę dla szpitala do uczestnictwa w różnych programach badawczych i klinicznych. W naszym laboratorium realizowane są zawodowe praktyki dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i innych uczelni oraz staże specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. Medyczna diagnostyka laboratoryjna to jedno z najważniejszych i najbardziej obiektywnych źródeł, opisujących stan zdrowia pacjenta.
To wymagająca wysokich kwalifikacji dziedzina medycyny mająca bezpośredni wpływ na proces leczenia pacjenta. Postawienie prawidłowej diagnozy oraz określenie skuteczności zastosowanej terapii przez lekarzy, często wymaga od diagnosty laboratoryjnego przeprowadzenia szeregu badań analitycznych, mikrobiologicznych i ich interpretacji. Nawet 70 proc. decyzji lekarskich opiera się na wynikach badań diagnostycznych. W skali roku w laboratorium wykonuje się ok. 444 tys. badań.
 
Spotkanie uświetnił prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz, który wygłosił wykład pt. : „Point of Care Testing” - po co się spieszyć?”. Sponsorem wykładu profesora była firma
Roche Diagnostcs Polska Sp.z o.o..
Anna Pałubicka została uhonorowana przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych odznaczeniem „Zasłużony diagnosta laboratoryjny”.
 
Za 20-letnią współpracę i zaangażowanie w codzienną pracę Zakładu Dyplomy Uznania otrzymały:
Katarzyna Bednarek, Jarosława Błaszkowska, Anna Jarząbek, Barbara Kalinka, Renata Knut, Teresa Majkowska, Elżbieta Malik, Anna Pałubicka, Grażyna Stark, Emilia Toczek, Katarzyna Wajer, Bożena Żywicka.
 
Podziękowania od współpracowników za niesienie koleżeńskiej, bezinteresownej pomocy otrzymali wyłonieni w konkursie pracownicy:
Beata Cichosz, Ewa Jażdżewska, Grażyna Stark, Iwona Turzyńska, Katarzyna Wajer, Katarzyna Wódkowska.
 
Dziękujemy wszystkim za czynny udział w obchodach jubileuszu, tj. w wydarzeniach niezwykle cennych, dzięki którym przestajemy być anonimowymi pracownikami ochrony zdrowia.
Dziękujemy również sponsorom dzięki, którym mogliśmy spotkać się i podsumować ten niezmiernie ważny jubileusz.
 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt