Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

UWAGA 07-05-2014

Informacja dla diagnostów laboratoryjnych, którzy ukończyli specjalizację i do dnia 20 grudnia 2013 r. nie uzyskali tytułu specjalisty

Przepisy § 3 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 20), stanowią, iż diagnosta laboratoryjny, który ukończył szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie lub uzyskał decyzję o uznaniu dotychczasowego doświadczenia zawodowego i dorobku naukowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji i do dnia wejścia w życie rozporządzenia nie uzyskał tytułu specjalisty, może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) w danej dziedzinie, w której rozpoczął specjalizację, zgodnie z przepisami § 23-31 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych, jednakże w brzmieniu nadanym rozporządzeniem zmieniającym.

Zwracamy także uwagę na nowe brzmienie § 23 ust. 5, który określa w jakich terminach należy składać dokumenty umożliwiające przystąpienie do PESDL tj. w przypadku sesji jesiennej w terminie do dnia 15 lipca każdego roku, albo w przypadku sesji wiosennej do dnia 15 stycznia każdego roku.

Mając na uwadze powyższe przepisy informujemy, iż osoba, która ukończyła specjalizację
i do dnia wejścia w życie rozporządzenia nie uzyskała tytułu specjalisty, może przystąpić do PESDL zgodnie z przepisami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Obecnie obowiązujące przepisy zniosły konieczność składania dokumentów w ciągu 12 miesięcy od dnia zaliczenia specjalizacji przez kierownika. Przepisy nie określają terminu składania dokumentów do PESDL.

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by PPCEfekt