KOMUNIKAT DOT. PRACY BIURA KIDL

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną bardzo trudną sytuacją epidemiczną oraz ze względu na rygory prawne biuro KIDL działa w ograniczonym zakresie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie.

Kontakt mailowy (dane kontaktowe do poszczególnych działów KIDL) z poszczególnymi działami KIDL właściwymi dla danego rodzaju spraw:

 • Pytania dotyczące pracy zawodowej: diagnosci2@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące składek członkowskich: skladki@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące szkoleń i kształcenia: szkolenie@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące laboratoriów: laboratoria@kidl.org.pl
 • Pytania dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu, uznawania kwalifikacji zawodowych, wnioski do skarbnika: b.ryszawa@kidl.org.pl

Jednocześnie informujemy, że:

1) do odwołania nieczynna jest kasa prowadzona w biurze KIDL. Wpłat prosimy dokonywać na rachunek bankowy.

2) do odwołania zawieszone jest działanie bazy noclegowej KIDL.

Podstawa prawna:

Art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 9 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Konkurs 03/21 na wykonanie usług portierskich oraz usług dozoru - Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Warszawa, KIDL

Konkurs na wykonanie usług portierskich oraz usług dozoru

Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług portierskich oraz dozoru na terenie budynku KIDL oraz nieruchomości gruntowej położonych w Warszawie, przy ul. Konopackiej 4

Obowiązki oferenta:

Oferent zobowiązany będzie do ochrony mienia, tj. działań zmierzających do zapobieżenia przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren obiektu.

Pracownicy Oferenta będą również pełnili funkcję portiera.

Szczegółowy wykaz obowiązków oferenta:

 • Usługi portierskie – rejestracja osób wchodzących/wychodzących, wydawanie kluczy do pomieszczeń, przyjmowanie przesyłek.

 • Stałe dozorowanie obiektu poprzez obchody i system monitoringu znajdujący się na wyposażeniu obiektu,

 • Ochrona przed niszczeniem, uszkodzeniem powierzonego mienia

 • Reagowanie i alarmowanie o sytuacji zagrożenia:

  • Napadem – bezprawnym działaniem osób trzecich,

  • Pożarem,

  • Zalaniem,

  • Kradzieżą z włamaniem,

  • Niezgodnym z prawem i regulaminem zachowaniem się osób na terenie chronionego obiektu,

  • Powstałego na skutek innych zdarzeń lub działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mieniu Zleceniodawcy,

  • Działań sił przyrody, wyrządzających szkody (huragan, gradobicie, silne wyładowania atmosferyczne itd.).

 • W czasie sprawowania dozoru pracownik Oferenta winien być wyposażony w:

  • Mundur,

  • Łączność telefoniczną

  • Latarkę

Oferent będzie realizował dozór:

W dni robocze w godzinach od 16:00 do 8:00

W soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy – całodobowo

Odpowiedzialność oferenta:

Oferent w ramach wykonywanego zlecenia zobowiązany będzie do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania chyba, że nienależyte wykonanie będzie następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności.

Czas trwania umowy: 24 miesiące

Termin nadsyłania ofert: 10 kwietnia

Oferty i pytania należy kierować na adres: b.ryszawa@kidl.org.pl

Ta strona używa plików cookie.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
Akceptuję politykę cookies