Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Członkowie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego:
1. Milena Dąbrowska - Przewodnicząca
2. Marek Jagielski
3. Grażyna Odrowąż- Sypniewska
4. Bogdan Solnica
 
Uchwałą nr 12-P/III/2012 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, powołano Zespół Opiniodawczo-Doradczy KRDL.
 
Do zadań Zespołu należy wyrażanie opinii w przedmiocie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 
 
Uchwała nr 12-P/III/2012
Załącznik nr 1 do uchwały nr 12-P/III/2012

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe