Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Diagnosta laboratoryjny z aktualnym PWZDL oraz doświadczeniem podejmie pracę w pełnym wymiarze godzin lub pracę dodatkową ( popołudnia, weekendy) na terenie Podkarpacia (Rzeszów +100 km).  (15-05-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta laboratoryjny z aktualnym PWZDL, magister Analityki Medycznej szuka pracy na terenie województwa podkarpackiego. Posiadam umiejętność pobierania krwi do badań oraz kilkuletni staż pracy w pełnym wymiarze godzin na różnych pracowniach. Proszę o kontakt mailowy: diaglab2017@gmail.com (09-05-2018)

***********************************************************************************

Kraków/ małopolska: Diagnosta laboratoryjny aktywny zawodowo poszukuje pracy lub stażu z możliwością zdobycia praktyki w laboratorium serologicznym a następnie uzyskanie uprawnień immunohematologicznych. Forma współpracy elastyczna. Kontakt: diagpraca@gmail.com (08-05-2018) 

***********************************************************************************

Diagnosta laboratoryjny, mgr analityki medycznej, specjalista analityki klinicznej,  z aktualnym PWZDL, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w wieloprofilowym laboratorium szpitalnym (analityka, biochemia, hematologia,  immunologia, koagulologia) podejmie pracę na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego. Kontakt: diagnosta.laboratoryjny@poczta.onet.eu (08-05-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta z kilkuletnim doświadczeniem w laboratorium szpitalnym, podejmie pracę na pół etatu, najlepiej w systemie dyżurowym,na terenie Płocka,Płońska lub Sochaczewa. Posiadam znajomość dwóch systemów laboratoryjnych (Centrum Marcel oraz E-lab), doświadczenie w pracowni hematologii, biochemii, analityki oraz mikrobiologii. tel: 500-265-888 (08-05-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta z kilkuletnim doświadczeniem w laboratorium szpitalnym, podejmie pracę na pół etatu, najlepiej w systemie dyżurowym,na terenie Płocka,Płońska lub Sochaczewa. Posiadam znajomość dwóch systemów laboratoryjnych (Centrum Marcel oraz E-lab), doświadczenie w pracowni hematologii, biochemii, analityki oraz mikrobiologii. tel: 500-265-888 (08-05-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta laboratoryjny z kilkuletnim doświadczeniem w pracy podejmie dodatkowa prace w weekendy/święta. Interesuje mnie praca tylko na terenie Warszawy. Kontakt lab.dia@wp.pl . (27-04-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta laboratoryjny z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania badań w zakresie serologii transfuzjologicznej i kilkuletnim doświadczeniem w pracy w serologii w systemie całodobowym szuka pracy na terenie Trójmiasta i okolic. e-mail: serologia1234@wp.pl (26-04-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta laboratoryjny, aktualne PWZDL, kilkunastoletnie doświadczenie w laboratorium analitycznym, w przeszłości również serologicznym, poszukuje pracy na terenie Warszawy. Proszę o kontakt: lena.goska@gmail.com (24-04-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta laboratoryjny z 8-letnim doświadczeniem poszukuje pracy na terenie Krakowa. tel. 600678896 (24-04-2018)

***********************************************************************************

Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej poszukuje dodatkowej pracy ( dyżury, dodatkowe godziny) na terenie województwa świętokrzyskiego oraz okolic Radomia. Tel. 606 235 392. (24-04-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta Laboratoryjny z uprawnieniami serologicznymi szuka pracy dodatkowej na terenie Lublina i okolic. Tel 782726585 (23-04-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta laboratoryjny z aktualnym PZDWL, pracujący w systemie zmianowym dzień/noc szuka dodatkowej pracy w niepełnym wymiarze godzin na terenie Warszawy. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w całodobowym laboratorium szpitalnym - samodzielne dyżury nocne, weekendowe, świąteczne. Kontakt: diag.laboratoryjny88@wp.pl  (19-04-2018)

***********************************************************************************

Diagnosta Laboratoryjny z aktualnym  PWZDL poszukuje pracy na terenie miasta Szczecin. Tel. Kontaktowy 504-203-890

Ponad rok pracy w Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (przygotowywanie pożywek mikrobiologicznych, posiew materiału na podłoża stałe i płynne, odczyt posiewu, wykonywanie i  odczyt antybiogramu, opracowywanie wyniku, autoryzacja badań, posiew i odczyt sporali A i S, badania serologiczne w kierunku Salmonella, praca na systemie Microbact <manualnie> ,prowadzenie dokumentacji  rachunkowej pracowni, zastępowanie Kierownika Laboratorium w razie jego nieobecności).

Rok pracy w Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa (praca na aparaturze IH-1000, manualne badanie antygenu K z układu Kell, autoryzacja i wydawanie wyników badań oraz prowadzenie dokumentacji systemowej) (10-04-2018)

 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe