Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

W dniu 12 marca 2016 roku odbyło się spotkanie reprezentantów organizacji studenckich zrzeszających studentów kierunku analityka medyczna z Panią Prezes  Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dr Elżbietą Puacz. Spotkanie zorganizowała sekcja „Młodzi Diagności” Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Na spotkanie przybyli przedstawiciele z wszystkich 11 miast, w których odbywa się kształcenie na kierunku analityka medyczna, w tym z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa,  Lublina, Łodzi, Poznania, Sosnowca, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia. Tematem przewodnim było wdrożenie delegatów w obecną sytuację prawną zawodu diagnosty laboratoryjnego  oraz  opracowanie strategii prowadzącej do ograniczenia dostępu do tego zawodu przez osoby niebędące absolwentami kierunku analityka medyczna. Ponadto poruszone zostały tematy dotyczące definicji zawodu zaufania publicznego, a także kwestia potrzebnych zmian w zakresie kształcenia specjalistycznego diagnostów laboratoryjnych. Studenci dokonali podziału obowiązków wynikających z realizacji wyżej wspomnianej strategii oraz wybrali koordynatorów ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi 11 uniwersytetami medycznymi.
                Spotkanie przebiegło w atmosferze ogromnej chęci współpracy i zaangażowania, co mamy nadzieję, przyczyni się do efektywnej realizacji wyznaczonych celów.
 
 
 
 
 
 

 **********************************

W dniu 22 maja 2015 roku odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia Panem Igorem Radziewiczem-Winnickim. W spotkaniu wzięliśmy udział razem ze środowiskiem studenckim, w osobach: Katarzyna Ozdarska (studentka IV roku Analityki Medycznej, Warszawski UM), Aleksander Poloński (student III roku Analityki Medycznej, Warszawski UM), Rober Pluskota (Przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz). W rozmowie oprócz osoby Pana Ministra uczestniczyli również przedstawiciele Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Przewodnim tematem spotkania było omówienie ograniczenia dostępu do zawodu, co w naszym mniemaniu przedłoży się na miejsca pracy dla diagnostów laboratoryjnych. Podczas dyskusji poruszyliśmy również sens tworzenia kierunków studiów uniemożliwiających późniejsze podjęcie pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego po ich zakończeniu, to jest np. biologia medyczna czy chemia medyczna. Zwróciliśmy także uwagę na sposób kształcenia przyszłych diagnostów laboratoryjnych. Pod koniec spotkania Pan Minister Igor Radziewicz-Winnicki przedstawił powstające ustawodawstwo dotyczące zapłodnienia in vitro, oraz znaczenie diagnosty laboratoryjnego, jako zawodu uprawnionego do pracy w laboratorium embriologicznym. Zarówno Pan Wiceminister jak i przedstawiciele Departamentu, wykazali chęć współpracy i kontynuacji dialogu, w kwestii przyszłości zawodowej środowiska diagnostów laboratoryjnych w Polsce. Po spotkaniu korzystając z wizytacji w Ministerstwie Zdrowia, złożyliśmy petycję w Kancelarii Ministerstwa dotyczącą sposobu uzyskiwania uprawnień do zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Z wyrazami szacunku
Dawid Radziszewski i Adam Pudełko

Od lewej Katarzyna Ozdarska,  Aleksander Roszczyk, Robert Pluskota, Dawid Radziszewski oraz Adam Pudełko

**********************************

W dniach 09-10 maja 2015 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej oraz VI Zjeździe Studentów Analityki Medycznej zorganizowanych przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych w Bydgoszczy. Pierwszego dnia odbyło się Sympozjum, w którym wzięło udział ponad 130 osób, będących głównie studentami kierunku analityka medyczna z wszystkich 11 uniwersytetów medycznych. Podczas Sympozjum zaprezentowano 24 prace, z pośród których wyłoniono laureatów (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.stdl.cm.umk.pl). Drugiego dnia odbyła się Debata z udziałem przedstawicieli wszystkich organizacji studenckich zrzeszających studentów kierunku analityka medyczna. Tematem przewodnim wspomnianej Debaty, było stworzenie ogólnopolskiej organizacji, która reprezentowałaby całość środowiska studenckiego. W następstwie przegłosowano zamysł pozytywnie, w wyniku czego zawiązała się grupa robocza. Podczas debaty poruszono również istotne kwestie dotyczące środowiska studenckiego, w tym m.in.:
- prowadzenie kształcenia podyplomowego z zakresu analityki medycznej,
- funkcjonowanie programu MOSTUM,
- współpraca organizacji studenckich z sekcją Młodych Diagnostów z ramienia KRDL,
- ustalenie terminu i miejsca kolejnego Zjazdu (listopad 2015 roku w Lublinie).
Poniżej zamieszczamy zdjęcia z opisanego wydarzenia.

Aktualizacja 27.04.2015 rok

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy zbieranie podpisów pod petycją do Pana Ministra Zdrowia - Bartosza Arłukowicza. Bardzo dziękujemy Państwu za tak duże zainteresowanie i pomoc w rozpropagowaniu informacji na temat ww. petycji w środowisku diagnostów laboratoryjnych oraz studentów kierunku analityka medyczna. Swój podpis pod petycją złożyło 2 195 osób, co przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Utwierdza nas to w przekonaniu, iż środowisko młodych adeptów zawodu diagnosty laboratoryjnego pragnie, aby ustawodawstwo jasno określało, iż tylko absolwent kierunku analityka medyczna jest odpowiednio przygotowany do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym. Kolejnym naszym krokiem będzie złożenie petycji na ręce Pana Ministra. Będzie to miało miejsce przy okazji naszej kolejnej wizyty, tym razem w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. W drugim tygodniu maja, wraz z przedstawicielami środowiska studentów kierunku analityka medyczna spotkamy się z Panem Ministrem Igorem Radziewicz-Winnickim. Podczas spotkania chcemy poruszyć kwestie dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz ochrony prawnej diagnostów laboratoryjnych w Polsce. Gorąco zachęcamy Państwa do śledzenia aktualności w zakładce "Młodzi Diagności".

**********************************

W dniach 17-18 marca 2015 roku, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w dwóch, ważnych dla naszego środowiska spotkaniach.
Pierwsze z nich, odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie spotkaliśmy się z Rzecznikiem Praw Absolwenta - Panem Bartłomiejem Banaszakiem. Tematem spotkania był dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz ochrona prawna diagnostów laboratoryjnych w Polsce. Przedstawiliśmy Panu Rzecznikowi argumenty, które przemawiają za słusznością postawy, iż tylko absolwent kierunku analityka medyczna jest odpowiednio przygotowany do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym. Dziękujemy za wsparcie Pani Monice Bombelczyk, która reprezentowała środowisko studentów kierunku analityka medyczna.
Drugiego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniu z Panem Posłem Arkadiuszem Litwińskim. Podczas rozmowy, opisaliśmy aktualną sytuację na rynku pracy, zwracając szczególną uwagę na realia i problemy z jakimi borykają się młodzi diagności w naszym kraju.

Poniżej przedstawiamy Państwu petycję skierowaną do Pana Ministra Zdrowia - Bartosza Arłukowicza, której treść w sposób bezpośredni nawiązuje do naszych wcześniejszych spotkań.

http://www.petycjeonline.com/sposob_uzyskiwania_uprawnie_do_zawodu_diagnosty_laboratoryjnego

Bardzo prosimy o zapoznanie się z jej treścią i głos poparcia jeżeli zgadzają się Państwo z naszymi postulatami. Jednocześnie zwracamy się również z ogromną prośbą o pomoc w rozpropagowaniu informacji na temat ww. petycji w środowisku diagnostów laboratoryjnych.

Prezes KRDL Elżbieta Puacz i Młodzi Diagności (od lewej Monika Bombelczyk, Dawid Radziszewski, Adam Pudełko) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe