Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski konsultantem krajowym w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.12-09-2017

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. 

********************************************************************

Krajowy Konsultant w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej 09-02-2017

Informujemy, że dr hab. Bogdan Solnica został powołany  na stanowisko krajowego konsultanta ds. diagnostyki laboratoryjnej w trybie szczególnym tj. na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 419 ze zm.). 

Szanowni Diagności,
 
Informujemy, że dr hab. Bogdan Solnica został powołany  na stanowisko krajowego konsultanta ds. diagnostyki laboratoryjnej w trybie szczególnym tj. na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 419 ze zm.).
 
Zgodnie z w/w przepisem dr Solnica może pełnić tę funkcję nie dłużej niż sześć miesięcy. W tym czasie – zgodnie z przepisami - powinien zostać wyłoniony nowy konsultant krajowy na 5 letnią kadencję. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do KRDL z prośbą o rekomendację kandydata na następną kadencję. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych rekomendowała na to stanowisko prof. dr. hab. Macieja Szmitkowskiego.
 
Dr n. med. Elżbieta Puacz
 
********************************************************************

Stanowisko Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej 02-02-2017

Stanowisko z 01 lutego 2017 r. w przedmiocie odwołania prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego ze stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna.

strona 1;strona 2 

********************************************************************

Związki zawodowe w obronie prof. Szmitkowskiego 01-02-2017

Przedstawiciele związków zawodowych poparli protest KRDL w sprawie odwołania Krajowego Konsultanta w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Obecni na spotkaniu  w dniu 31 stycznia 2017 r. w siedzibie KRDL przedstawiciele:

  1. Związku Zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych RCKiK w Lublinie
  2. Międzyzakładowego Związku Zawodowego Techników Analityki Medycznej
  3. Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
  4. Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku
  5. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii

 

poparli stanowisko KRDL wyrażające stanowczy sprzeciw w związku z odwołaniem prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, lekarza specjalisty diagnostyki laboratoryjnej ze stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna i wnosi o przywrócenie Pana prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego na ww. stanowisko. Należy podkreślić, że sposób odwołania prof. Szmitkowskiego budzi uzasadnioną wątpliwość co do zasadności podjętych decyzji. 

********************************************************************

Stanowiska nr 1/IV/2017 - 3/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 stycznia 2017 r. 26-01-2017

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia 2017 r. przyjęła stanowiska w przedmiocie odwołania Pana prof. dra hab. n. med. Macieja Szmitkowskiego z funkcji Krajowego Konsultanta w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, nieuwzględnienia medycznego laboratorium diagnostycznego w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w sprawie poparcia projektu zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne.

Stanowisko nr 1/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 stycznia 2017 r.
w przedmiocie odwołania Pana prof. dra hab. n. med. Macieja Szmitkowskiego z funkcji Krajowego Konsultanta w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej
 
Stanowisko nr 2/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie nieuwzględnienia medycznego laboratorium diagnostycznego w projekcie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 
Stanowisko nr 3/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie poparcia projektu zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne;
********************************************************************

Stanowisko nr 01/17 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Pana prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego ze stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna 20-01-2017

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wyraża stanowczy sprzeciw w związku z odwołaniem w dniu 18 stycznia 2017 roku Pana prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego, lekarza specjalisty diagnostyki laboratoryjnej ze stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna i wnosi o przywrócenie Pana prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego na ww. stanowisko.
  
********************************************************************

Nagłe odwołanie prof. Szmitkowskiego ze stanowiska konsultanta krajowego. KRDL protestuje! 20-01-2017

Rynek Zdrowia, a także inne media szeroko informują o proteście Prezydium KRDL przeciwko odwołaniu 18 stycznia 2017 roku prof. Macieja Szmitkowskiego, lekarza specjalisty diagnostyki laboratoryjnej ze stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjni.

Pod artykułem w Rynku Zdrowia toczy się dyskusja internautów, w której każdy może się wypowiedzieć. Zachęcamy do zapoznania się z już opublikowanymi wypowiedziami i dzielenia się własnymi przymyśleniami.

http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Nagle-odwolanie-prof-Szmitkowskiego-ze-stanowiska-konsultanta-krajowego-KRDL-protestuje,169362,8.html

O sprawie informuje też portal Termdia:

http://www.termedia.pl/mz/Maciej-Szmitkowski-odwolany-Diagnosci-protestuja,24807.html

 

A także:

http://www.medexpress.pl/krajowy-konsultant-w-dziedzinie-diagnostyki-laboratoryjnej-odwolany-diagnosci-laboratoryjni-protestuja/65881

http://www.politykazdrowotna.com/15036,minister-odwolal-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-diagnostyki-laboratoryjnej

http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/krdl-zada-przywrocenia-odwolanego-prof-szmitkowskiego,18081.html

http://www.zdrowie.abc.com.pl/artykuly/diagnosci-protestuja-przeciwko-odwolaniu-konsultanta-krajowego,107414.html

http://www.mp.pl/kurier/157266,konsultant-krajowy-odwolany-krdl-protestuje

 

 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe