Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Zgodnie §20 ustęp 2 Statutu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - do zadań KRDL należy w szczególności:
- powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.
 
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych powołuje w zależności od potrzeb komisje i zespoły problemowe oraz ich przewodniczących.
 
Uchwałami Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zostały powołane:
1. Zespół ds. Reklamy.
2. Zespół Opiniodawczo-Doradczy.
3. Komisja Nagród i Odznaczeń.
4. Komisja Nadzorująca przeszkolenie diagnosty laboratoryjnego.
5. Komisja ds. Etyki.
6. Zespół do spraw określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych.
7. Zespół do spraw cytomorfologii medycznej.
8. Komisja do spraw diagnostyki toksykologicznej.
9. Zespół do spraw laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
10. Zespół do opracowania wytycznych dotyczących transportu materiału biologicznego.

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe