Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

    Aktualnie znajdujesz się w: Strona główna Kursy Informacja dotycząca ubiegania się o przyznanie punktów edukacyjnych

Dnia 17 kwietnia 2015 r. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podjęła uchwałę 17/IV/2015 KRDL w sprawie przyjęcia Regulaminu uzyskiwania rekomendacji dla szkolenia podyplomowego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych – prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały.

Załącznik nr 1WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU SZKOLEŃ DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH PROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 
Załącznik nr 2 - WNIOSEK O REKOMENDACJĘ KRDL I WPIS DO REJESTRU SZKOLEŃ DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH PROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH 

Załącznik  nr 3 - OPŁATA MANIPULACYJNA ZA PRZYZNANIE PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

Regulamin uzyskiwania rekomendacji dla szkolenia podyplomowego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych.

                                                                       § 6 Opłaty
1. Za wpis do rejestru szkoleń podyplomowych organizowanego w celu realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych w związku z uzyskaniem rekomendacji KRDL i przesłanie pisemnej informacji o wpisie pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 300 złotych (słownie: trzysta złotych) stanowiąca pokrycie kosztów administracyjnych KRDL.
1.1 Podmiot prowadzący szkolenie podyplomowe diagnostów laboratoryjnych załącza dowód uiszczenia ww. opłaty do wniosku o udzielenie rekomendacji.
1.2 Opłaty dokonuje się poprzez przelew bankowy na rachunek KIDL: 72102010420000880200105692.
1.3 Opłata przeznaczana jest na pokrycie kosztów ponoszonych przez KRDL i w całości przekazywana jest na działalność statutową.
1.4 Opłata z tytułu wniosku o udzielenie rekomendacji nie podlega zwrotowi.
2. Za przygotowanie i przekazanie jednostce szkolącej informacji niezbędnych do przyznawania punktów edukacyjnych dla diagnosty laboratoryjnego biorącego udział w określonym szkoleniu, kursie, konferencji lub innej formie kształcenia dopuszczonej odrębnymi przepisami Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 150, 00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt zł) wg deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 
2.2 Jednostki organizujące szkolenia itp. uiszczają opłatę manipulacyjną w kwocie ustalonej w pkt 2 przed złożeniem pisemnego wniosku o udzielenie informacji niezbędnych do przyznania punktów edukacyjnych.
2.3 Dowód wpłaty dołącza się do wniosku, o którym mowa w pkt 1.
2.4 Opłatę manipulacyjną wpłaca się na nr konta KIDL: 72102010420000880200105692
2.5 Opłata manipulacyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów ponoszonych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i w całości zaliczane są na działalność statutową. 

W razie wątpliwości pytania prosimy kierować pod numer 22 741 2155 wew. 112 lub na adres mailowy: biuro@kidl.org.pl   


bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe