Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn informacyjny to cykliczna publikacja, przygotowywana w ramach zadań Biura Koordynatora Projektów, kierowana do wszystkich osób związanych z Inicjatywami Regionalnymi w obszarze systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Celem publikacji jest wzmocnienie przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w prace Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne e-zdrowie. Każde wydanie Biuletynu zawiera wiadomości przedstawiające aktualny stan oraz postępy przedsięwzięć w obszarze e-zdrowia.

Biuletyn Informacyjny CSIOZ - Wydanie Dwudzieste

 

                                                                                                                                                                                                   Warszawa, 2016-04-22

Informacja prasowa

Inauguracyjne spotkanie Zespołu ekspertów zawodów medycznych
W dniu 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ekspertów zawodów medycznych. Do Zespołu  zaproszeni zostali przedstawiciele zawodów medycznych - Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Na inaugurującym spotkaniu Zespołu zapoznano jego uczestników z dotychczasowymi działaniami oraz projektami zrealizowanymi przez CSIOZ. Uczestnikom spotkania przedstawiony został także zakres funkcjonalny realizowanego Projektu P1.
Szeroko omówiono zagadnienia związane z trwającym procesem informatyzacji rejestrów medycznych oraz wdrożeniem dostarczonych w ramach Projektu P4 systemów dziedzinowych, w tym przede wszystkim Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Członkowie Zespołu zapoznani zostali również z możliwościami w zakresie uwierzytelniania i podpisu w środowisku cyfrowym w odniesieniu do unijnego rozporządzenia eIDAS.
Do głównych zadań Zespołu należy opiniowanie i konsultowanie projektów informatycznych realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia szczególnie w zakresie dotyczącym pracowników medycznych oraz przygotowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju e-Zdrowia.


O Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest jednostką budżetową, powstałą w 2000 roku i podlegającą Ministrowi Zdrowia, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-Zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych.
Więcej informacji o instytucji na stronie: http://www.csioz.gov.pl

 

bądź na bieżąco,
zapisz się
do naszego newslettera

pamiętaj o wyborze
właściwego wojewódźtwa!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe