Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Konferencja „Ostra i przewlekła niewydolność serca – diagnostyka, monitorowanie, prognozowanie” w Sosnowcu - sprawozdanie 20-12-2018

W dniu 4 grudnia 2018 bieżącego roku, w auli kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (WFzOML) w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, toczyły się obrady Ogólnopolskiej Konferencji, noszącej tytuł: „Ostra i przewlekła niewydolność serca – diagnostyka, monitorowanie, prognozowanie”.
Aktualność tematyki, będącej przedmiotem obrad, zgromadziła około 300 Uczestników, w tym szczególnie  diagnostów laboratoryjnych różnych specjalności.  Jednakże, ta znacząca frekwencja Uczestników  była  z pewnością także i pochodną zapowiedzianej obecności wybitnych Autorytetów z dziedziny kardiologii i diagnostyki laboratoryjnej, tj. Profesorów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CMUJ), Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, jak również Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM). Wykładowcami, którzy przyjęli zaproszenie do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji byli bowiem Profesorowie Jadwiga Nessler, Bogdan Solnica, Przemysław Leszek, Piotr Rozentryt i Bartosz Hudzik
Przywilej organizowania przedmiotowego spotkania naukowego, pod honorowym patronatem Rektora SUM w Katowicach, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, przypadł Pracownikom Kolegium Kształcenia Podyplomowego WFzOML w Sosnowcu, zaś współorganizatorem i fundatorem grantu edukacyjnego była firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.
Konferencja okazała się nie tylko owocnym spotkaniem szkoleniowym, ale i sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz do wymiany doświadczeń. Szczególnie zaszczycona honorem organizowania tego Przedsięwzięcia, gorąco dziękuję Dziekanowi WFzOML Pani Prof. Krystynie Olczyk, Wykładowcom, Uczestnikom oraz Studentom kierunku analityka medyczna, zrzeszonych w organizacji Śląska Medycyna Laboratoryjna, za pomoc w przeprowadzeniu Konferencji.
 
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe