Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

19 Konferencja „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii – DIAGMOL 2018” 18-10-2018

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 19. Konferencji Naukowej DIAGMOL 2018, która odbędzie się 17 listopada 2018r., w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Konferencję organizuje Katedra Nauk Przedklinicznych we współpracy z Samodzielną Pracownią Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz z Sekcją Fizjologii i Patologii Konia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Tegoroczna konferencja, podobnie jak w latach ubiegłych, została objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas konferencji wysłuchacie Państwo wykładów plenarnych, prezentujących aktualne problemy związane z zakażeniami wirusami zapalenia wątroby, złożonością postępowania diagnostycznego w przebiegu ludzkich parazytoz, a także trudnościami w leczeniu tych chorób, wynikającymi z narastającej oporności pasożytów na leki oraz możliwością zastosowania metod biologii molekularnej w analizie kariotypu konia.

Podobnie jak podczas poprzednich konferencji, młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia naukowe, będzie również możliwość uzyskania punktów edukacyjnych nadawanych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych diagnostom laboratoryjnym uczestniczącym w wydarzeniu. W bieżącym roku diagnostom uczestniczącym w konferencji przysługują 2 punkty edukacyjne poświadczone Certyfikatem Uczestnictwa oraz wpisem do Kart Ciągłego Szkolenia.

Program konferencji.

Z poważaniem,

dr Małgorzata Gieryńska
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego
Katedra Nauk Przedklinicznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe