Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie uprawnień CMKP do prowadzenia kursów dla diagnostów 04-07-2018

Czy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) może prowadzić kusy w ramach ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych? Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych otrzymała odpowiedź w tej sprawie z Ministerstwa Zdrowia.
Z pisma Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia wynika, że ciągłe szkolenia mogą być prowadzone w jednostkach szkolących, które posiadają akredytację udzieloną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP).
 
W związku z tym, że CMKP prowadzi nadzór nad jednostkami szkolącymi oraz nadaje uprawnienia do prowadzenia kursów to nie posiada uprawnień do prowadzenia kursów w ramach szkolenia diagnostów laboratoryjnych.
 
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że kursy dla diagnostów laboratoryjnych, które pojawiają się na stronie internetowej CMKP, nie są organizowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. A umieszczane są na stronie tylko informacyjnie.
 
Przypominamy:
W drodze nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245) wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi diagnosta laboratoryjny zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Szczegółowe zasady i tryb odbywania ciągłego szkolenia, w tym zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia, tryb dokumentowania jego przebiegu, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519).
 
Treść pisma.

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe