Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 13-06-2018

6 czerwca w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, w którym uczestniczyła Ewa Świątkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego przedstawili wspólne stanowisko, w którym domagają się konsultacji z rządem i poszanowania ich niezależności. Poza tym podpisano porozumienie na rzecz utworzenia zrzeszającej ich, ogólnopolskiej struktury.
 
Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego postanowili nawiązać współpracę ogólnopolską pomiędzy reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami, która będzie służyła wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym.
Poza tym zawody chcą podejmować wspólne inicjatywy zmierzające do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, a także prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów.
 
W Polsce mamy 18 zawodów zaufania publicznego. Wśród nich są zawody prawnicze, medyczne i inżynierskie. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych jest jedynym z medycznych zawodów zaufania publicznego.
 
STANOWISKO PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZEGO
 
Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, reprezentujący:

    1. Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie
    2. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
    3. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
    4. Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
    5. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
    6. Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
    7. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

postanowili nawiązać współprace w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów.

Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwolili uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na proces legislacyjny dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów.
 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe