Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

RODO - przydatne zasady dla diagnostów laboratoryjnych 25-05-2018

Zamieszczamy przydatne zasady i obowiązki w świetle regulacji dotyczących RODO.
1.       Zasada wiedzy koniecznej
Pracujesz na danych, które są niezbędne do wykonywania obowiązków na Twoim stanowisku pracy. Szczegółowy zakres dostępu do danych osobowych reguluje upoważnienie od pracodawcy/bezpośredniego przełożonego do przetwarzania danych osobowych, które podpisałeś.
 
2.       Zasada odpowiedzialności za zasoby
Jesteś odpowiedzialny za powierzone Tobie informacje oraz ich przetwarzanie, a także przestrzeganie ustanowionych procedur bezpieczeństwa informacji.
Szczegółowy zakres odpowiedzialności zawiera oświadczenie, które podpisałeś.
 
3.       Zasada zamkniętego pomieszczenia
Nie zostawiaj osób postronnych w Twoim miejscu pracy podczas Twojej nieobecności. Po zakończonej pracy zamykaj pomieszczenia.
 
4.       Zasada czystego biurka
Nie zostawiaj bez nadzoru dokumentów papierowych oraz nośników danych na biurku (płyty CD i DVD, nośniki pamięci USB).
 
5.       Zasada czystego kosza
Dokumenty papierowe, poza materiałami promocyjnymi, powinny być zawsze niszczone w niszczarkach.
 
6.       Zasada czystego ekranu
Blokuj komputer przed każdym opuszczeniem pomieszczenia. W przypadku dłuższej nieobecności wyloguj się z systemu.
 
7.       Zasada czystego pulpitu
Na pulpicie monitora miej zapisane tylko standardowe ikony oprogramowania i aplikacji służbowych oraz skróty do folderów pod warunkiem, że nazwa nie zawiera informacji, które może być w sposób niekontrolowany ujawniona.
 
8.       Zasada prywatności kont systemowych
Jesteś zobowiązany do pracy w systemach teleinformatycznych na przypisanych Tobie kontach. Zabronione jest udostępnianie hasła do konta, które Tobie zostało przypisane, a także korzystanie z komputera, na którym inna osoba jest zalogowana. Nie zostawiaj haseł do konta w widocznych miejscach.
 
9.       Zasada udostępniania danych drogą telefoniczną
Nie udzielaj informacji telefonicznie, jeśli nie jesteś w stanie zidentyfikować osoby, z którą rozmawiasz.
 
10.   Zasada wysyłania danych osobowych drogą elektroniczną
Gdy wysyłasz dane osobowe pocztą elektroniczną, pamiętaj, żeby zabezpieczyć je w odpowiedni sposób.
 
11.   Zasada ograniczonego zaufania
Nie otwieraj wiadomości e-mail, wobec których masz podejrzenie o ich źródło i bezpieczeństwo.
 
12.   Zasada legalności oprogramowania
Nie instaluj samodzielnie oprogramowania i nie przechowuj na komputerze treści naruszających prawa autorskie i innych nielegalnych danych.

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe