Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Sosnowiec: „Funkcjonalność Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)” 26-04-2018

14 kwietnia w auli kampusu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się konferencja szkoleniowa pt.: „Funkcjonalność Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)”.
Przywilej organizowania pierwszej w Polsce konferencji, dotyczącej zasad odbywania i dokumentowania przebiegu specjalizacji w teleinformatycznym systemie wspomagającym przebieg procesu kształcenia specjalizacyjnego przypadł pracownikom Kolegium Kształcenia Podyplomowego WFzOML w Sosnowcu. Współorganizatorami konferencji byli: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
 
W konferencji licznie uczestniczyli: diagności laboratoryjni, farmaceuci zamierzający rozpocząć proces szkolenia specjalizacyjnego oraz kierownicy wymienionych procesów doskonalenia zawodowego.
Omówiono przepisy prawne w zakresie zmian w systemie szkolenia specjalizacyjnego osób z omawianych grup zawodowych, funkcjonalność SMK, w tym – wnioskowanie o rozpoczęcie specjalizacji do wojewody, prowadzenie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika, jak również wnioskowanie o przystąpienie do państwowego egzaminu na zakończenie specjalizacji.
Konferencja była nie tylko owocnym spotkaniem szkoleniowym, ale i sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz do wymiany doświadczeń.
 
Szczególnie zaszczyceni honorem organizowania tego nowatorskiego przedsięwzięcia, gorąco dziękujemy: wykładowcom, uczestnikom oraz studentom kierunku analityka medyczna, zrzeszonym w organizacji - Śląska Medycyna Laboratoryjna, za pomoc w przeprowadzeniu konferencji.
 
Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe