Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Czy minister zdrowia spełni jeden z kluczowych postulatów diagnostów laboratoryjnych? 13-02-2018

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje o tym, że minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski chce wprowadzić standard badań profilaktycznych. Badania byłyby odrębnie finansowane.

To jeden z postulatów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Zdaniem nowego ministra zdrowia profilaktyka to zadanie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
 
W grupie obowiązkowych badań znalazłyby się:
- badanie poziomu glukozy
- kolonoskopia w pewnym wieku
- USG lub mammografia piersi
- cytologia
- u pacjentów z cukrzycą hemoglobina glikowana
 
W tej chwili lekarze POZ mogą, ale nie muszą, wykonywać badań diagnostycznych. Potwierdził to raport Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia ubiegłego roku. Lekarze POZ traktują badania diagnostyczne jak koszt.
Z raportu wynika, że w Polsce wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Do tej pory nie ma w Polsce wycen badań laboratoryjnych, dokładnie nie wiadomo nawet, ile się ich w kraju wykonuje. Nie ma też rejestru badań laboratoryjnych. Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, w raportach rocznych za 2014 i 2015 r., występował m.in. z postulatem zmiany systemu finansowania badań diagnostyki laboratoryjnej, które powinny być finansowane bezpośrednio przez NFZ lub z wydzielonej puli lekarza rodzinnego. W latach 2015-2016 udział kosztów badań laboratoryjnych w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej ogółem w kontrolowanych placówkach kształtował się na poziomie średnio 3,3 proc. (od 0,02 proc. przy świadczeniach zdrowotnych kontraktowanych odrębnie do 6,3 proc. w przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).
Najwięcej badań laboratoryjnych wykonywano w ramach leczenia szpitalnego. Stanowiły one 85 proc. spośród wszystkich sprawozdawanych do NFZ, co świadczy o wykorzystywaniu badań diagnostyki laboratoryjnej przede wszystkim w medycynie naprawczej. Tymczasem w podstawowej opiece zdrowotnej największy udział miały badania biochemiczne i immunochemiczne (prawie 70 proc.), a najmniejszy udział badania mikrobiologiczne (1,2 proc.) i badania kału (0,9 proc.). Badania laboratoryjne tylko w znikomym stopniu wykorzystywane są w medycynie profilaktycznej. Po prostu lekarze w celu minimalizowania kosztów ograniczają zlecanie badań.
- Liczymy, że Ministerstwo Zdrowia uwzględni nasze postulaty i badania diagnostyczne nie będą dla lekarzy kosztem. Zyskają przede wszystkim pacjenci - powiedziała Elżbieta Puacz prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe