Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

To Ministerstwo Zdrowia, nie KIDL, jest autorem rozporządzenia w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych 05-02-2018

Ważna informacja w sprawie szkoleń ciągłych.
Szanowni Państwo,

Po raz kolejny informujemy, że to Ministerstwo Zdrowia, nie KIDL, jest autorem rozporządzenia w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych.
Co więcej Ministerstwo Zdrowia nie wprowadziło wszystkich naszych uwag w trakcie konsultacji społecznych. Otrzymany od Ministerstwa Zdrowia do konsultacji społecznych projekt znacząco odbiegał od ostatecznej wersji podpisanej przez Pana Ministra. Wprowadzono chociażby podział na szkolenia twarde i miękkie, przeciwko czemu był KIDL.

Resort zobowiązał nas powyższym rozporządzeniem do przygotowania i wysłania „Karty ciągłego szkolenia” do każdego diagnosty laboratoryjnego, co Izba zrobiła na własny koszt. Czyli zapłacili za nią sami diagności.

Zgadzamy się z Państwa uwagami i przychylamy się do opinii, że wymogi tego rozporządzenia są nierealne do spełnienia.

Jednostkami szkolącymi, które mają możliwość samodzielnego przyznawania punktów edukacyjnych są uczelnie medyczne kształcące na kierunku analityka medyczna akredytowane przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Obecnie są tylko dwie jednostki posiadają akredytację do prowadzenia kursów dla diagnostów:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-diagnostykow-laboratoryjnych/wykaz-jednostek-uprawnionych-do-prowadzenia-szkolenia-specjalizacyjnego-diagnostow-laboratoryjnych/

Ponadto punkty edukacyjne przyznawać mogą towarzystwa naukowe oraz KIDL, ale tylko za organizację posiedzeń naukowo-szkoleniowych.

Mamy również dobre informacje. Podczas spotkania z nowym Ministrem Zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim, które odbyło się 26.01.2018 r. padły zapowiedzi, że jest szansa na szybką nowelizację rozporządzenia. Mamy tutaj przychylność Ministra Zdrowia.

W razie pytań prosimy również o kontakt z KIDL:
tel.: 22 741 21 55 wew. 200
e-mail: diagnosci2@kidl.org.pl

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe