Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Jak będą przyznawane ryczałty szpitalom, które w swej strukturze mają MLD? 17-01-2018

Jest odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wystąpiła do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia o wyjaśnienie szczegółów przyznawania ryczałtów szpitalom, które w swojej strukturze mają Medyczne Laboratorium Diagnostyczne:
 
(PISMO)
 
 

Przypomnijmy:

Od 1 października 2017 r. zmieniły się zasady finansowania świadczeń w ramach leczenia szpitalnego. Zmiany nastąpiły wraz z nowelizacją ustawy z 27 kwietnia 2008 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza tzw. sieć szpitali. Zdaniem ustawodawcy „sieć szpitali” ma ustabilizować strukturę szpitali i ich finansowanie.
 
Podstawowym sposobem rozliczania świadczeń w ramach SPSZ ma być tzw. ryczałt systemu, który określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Ryczałt będzie też uzależniony od parametrów jakościowych, przykładowo na większe finansowanie mogą liczyć placówki, które mają certyfikat Centrum Monitorowania Jakości lub jeżeli szpital w swoich strukturach posiada medyczne laboratorium diagnostyczne.
Współczynnik korygujący wzrośnie o 0,005, jeśli szpitalne laboratorium posiada świadectwo Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMIKRO i o kolejne 0,005, gdy posiada świadectwo programu międzylaboratoryjnej oceny jakości badań z chemii klinicznej, wydawane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił odpowiedź w sprawie ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 
(PISMO)
 
 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe