Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Nagroda za uzyskanie tytułu specjalisty - tylko do 31 marca 2018 roku 12-03-2018

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią uchwały nr 110/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie nagród za specjalizację.

Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody mają diagności laboratoryjni, którzy w roku 2017 uzyskali  tytuł specjalisty w jednej z dziedzin wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Do wniosku należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu specjalisty - wystarczy poświadczenie w kadrach zakładu pracy oraz kwestionariusz osobowy.

Nagroda zostaje przyznana na pisemny wniosek diagnosty laboratoryjnego, który wpłynie do siedziby KIDL do dnia 31 marca 2018 r. Określenie wysokości nagrody nastąpi przez podzielenie kwoty przeznaczonej w budżecie w pozycji „Nagrody za specjalizację” przez ilość prawidłowo złożonych wniosków. Kwota przeznaczona na nagrody za specjalizację wynosi 280.000 złotych. Nagrody za zdanie egzaminu specjalizacyjnego ustala się w wysokości do 1000 złotych.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych informuje, iż zgodnie z § 6 Uchwały Nr 25/2014 Czwartego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 6 grudnia 2014 r. warunkiem ubiegania się o nagrodę za uzyskanie tytułu specjalisty jest brak zaległości w opłatach składkowych.

Prosimy o PILNE wysyłanie wniosków.

Poniżej wzór wniosku i kwestionariusza do pobrania.

wzór kwestionariusza

wzór wniosku

Prosimy o podawanie swojego numeru konta bankowego!

Osoby, które przesłały kopię dyplomu w roku 2017, proszone są o przesłanie jedynie brakujących dokumentów tj. wniosek o nagrodę i wypełniony kwestionariusz.

UWAGA: Złożenie samej kopii dyplomu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o nagrodę. Jeżeli informacja o uzyskanej specjalizacji jest przekazywana do KIDL po raz pierwszy komplet przesłanych dokumentów powinien zawierać Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego w celu uzupełnienia danych (specjalizacja, stopień naukowy).
 
Więcej informacji dostępnych pod numerem tel.: +48 22 741 21 55 wew. 101

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe