Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Ministerstwo Zdrowia powołało Zespół do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu nad spełnieniem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych 22-11-2017

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał Zespół, którego zadaniem będzie opracowanie koncepcji zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnianiem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych. To duży sukces Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i Pani Prezes Elżbiety Puacz, która zabiegała o powstanie Zespołu.
Pracami zespołu pokieruje p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt. W skład zespołu weszli:
 

1) Prof. Maciej Szmitkowski – konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

2) Prof. Waleria Hryniewicz – konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

3) Dr Barbara Przybył-Hac – przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

4) Dr Elżbieta Stefaniuk – przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie

5) Dr Elżbieta Puacz – przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

6) Prof. Bogdan Solnica – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

7) Marta Perycz – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

8)  Paulina Sosin-Ziarkiewicz – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

9)  Małgorzata Piasecka – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

10) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

11) przedstawiciel Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia

12) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia

13)  przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia

14) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia

Zadaniem Zespołu jest opracowanie dokumentu, zawierającego koncepcję zmian w zakresie systemu nadzoru nad spełnieniem standardów jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych, w tym propozycje rozwiązań legislacyjnych.

Dziękujemy Ministrowi Zdrowia za powołania tego zespołu i liczymy na owocne prace i wysłuchanie głosu diagnostów laboratoryjnych. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych ma nadzieję, że prace Zespołu zaowocują powołaniem Głównego Inspektoratu Medycyny Laboratoryjnej (GIML) - jednostki państwowej dopuszczającej do wprowadzenia laboratorium na rynek usług medycznych i sprawującej nadzór nad działalnością medycznych laboratoriów diagnostycznych (MLD). W GIML zatrudnieni powinni być diagności laboratoryjni - z odpowiednim - udokumentowanym doświadczeniem w pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym, posiadający specjalizację w poszczególnych dziedzinach lub odpowiedni staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (5 lat).
Zespół ma zakończyć prace nie później niż 30 kwietnia 2018 roku.

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe