Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

ŁP ZZP – Konferencja: ,,Samorządy dla wolności –wolność dla samorządów” 14.11.2017r 15-11-2017

Zawody zaufania publicznego o ograniczaniu wolności samorządów 14 listopada na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła się konferencja „Samorządy dla wolności-wolność dla samorządów”. Organizatorem konferencji było Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Konferencja jest częścią kampanii „Abym mógł dobrze wykonywać moją pracę, potrzebujesz mojej wolności”.

Samorządy stoją na stanowisku, że są niezbędnym elementem organizacji życia w społeczeństwie obywatelskim, a głos rządzących o oddaniu państwa obywatelom powinien realizować się właśnie w zachowaniu samorządności przez zawody zaufania publicznego. Samorządy są organem władzy publicznej, który na własny koszt szkoli nowe kadry, zapewnia kontynuację zawodu, a także realizuje pieczę nad etyczną i profesjonalną stroną wykonywanego zawodu. Patronami honorowymi wydarzenia są wojewoda łódzki prof. Zbigniew Rau, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ prof. Agnieszka Liszewska oraz Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Antoni Różalski. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych zostało powołane do życia w dniu 26 listopada 2010 r. Członkami Porozumienia są władze samorządowe: Adwokatów, Lekarzy, Notariuszy, Architektów, Radców Prawnych, Inżynierów Budownictwa, Rzeczoznawców Majątkowych, Pielęgniarek i Położnych, Komorników, Lekarzy Weterynarii, Diagnostów Laboratoryjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów, Psychologów, Aptekarzy, Rzecznicy Patentowi, Urbanistów i Syndyków. 

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Maciej Chmieliński prof. UŁ

W panelu  medycznym: ,,Zawody medyczne w świecie nieustannych reform” gościem była dr Joanna Kopcińska – poseł na Sejm RP , wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia.

W debacie, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych reprezentowała Sekretarz KRDL  Pani Alina Niewiadomska. Przedstawiła rolę badań laboratoryjnych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym oraz ograniczanie dostępności badań i braku profilaktyki w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Galeria zdjęć. 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe