Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Diagności laboratoryjni o ustawie o POZ: nic się nie zmieni! 20-10-2017

W tej chwili w POZ nie ma wyodrębnionej puli środków finansowych na badania laboratoryjne. Czy ustawa o POZ to zmieni? Czy lekarze dostaną więcej pieniędzy na badania diagnostyczne? Czy będą pule corocznych obowiązkowych badań profilaktycznych?– pytała w Sejmie Elżbieta Puacz prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych podczas podkomisji do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.

 

Lekarze POZ niechętnie zlecają badania diagnostyczne. Bo są one finansowane w ramach ogólnego budżetu przeznaczanego na POZ. Potwierdza to krytyczny raport Najwyższej Izby Kontroli o dostępności i finansowaniu diagnostyki laboratoryjnej, który został opublikowany w sierpniu br. NIK przekonuje, że w Polsce wykonuje się za mało badań laboratoryjnych w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Najwięcej badań laboratoryjnych wykonywano w ramach leczenia szpitalnego. Stanowiły one 85 proc. spośród wszystkich sprawozdawanych do NFZ, co świadczy o wykorzystywaniu badań diagnostyki laboratoryjnej przede wszystkim w medycynie naprawczej. W podstawowej opiece zdrowotnej największy udział miały badania biochemiczne i immunochemiczne (prawie 70 proc.), a najmniejszy udział badania mikrobiologiczne (1,2 proc.) i badania kału (0,9 proc.). W ustawie o POZ Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło wniosków wynikających z raportu NIK.
Samorząd zawodowy o problemie informował Ministerstwo Zdrowia od wielu lat. Diagności laboratoryjni domagają się systemowych zmian, by prawidłowo wykorzystać wiedze płynącą z badań laboratoryjnych w profilaktyce, diagnozie i opiece nad pacjentem. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich jeśli chodzi o wydatki przeznaczane na badania laboratoryjne. – Problem trzeba rozwiązać wyodrębniając specjalną pulę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na badania diagnostyczne, a także określić profile badań profilaktycznych wykonywanych każdemu pacjentowi corocznie, uwzględniającego jego płeć, wiek, schorzenia towarzyszące czy tez grupę ryzyka zaistnienia choroby. Dzięki temu wcześniej będziemy mogli zapobiegać rozwojowi chorób i ewentualnym powikłaniom. Z raportu NIK wynika, że badania laboratoryjne tylko w znikomym stopniu wykorzystywane są w medycynie profilaktycznej – tłumaczy prezes KIDL.
W Sejmie wiceminister Zbigniew Król powiedział, że w tej chwili nie ma możliwości, żeby wyodrębnić specjalną pulę środków, które zostaną przeznaczone tylko na badania diagnostyczne. Dlatego prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Puacz uważa, że zaproponowana przez Ministerstwo Zdrowia ustawa o POZ nie wprowadza żadnych zmian. – Ta ustawa nic nie zmienia. Nadal lekarz nie będzie miał obowiązku robienia corocznych badań profilaktycznych. Nie będzie też rozliczany z tego, ile badań diagnostycznych zlecił. A tylko w taki sposób możemy ocenić jakość opieki nad pacjentem. Brak odrębnego finansowania badań laboratoryjnych nie przynosi oszczędność dla budżetu państwa, ale tylko pozorne oszczędności w POZ, gdyż mamy więcej pacjentów, którzy zgłaszają się do szpitali już z zaawansowaną postacią choroby – ocenia Elżbieta Puacz prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Koszty terapii wczesnej choroby są dużo niższe niż jej stadium zaawansowanego.
Elżbiety Puacz nie dziwi fakt, że ustawa nikogo nie zadowala. Przeciwko projektowi są zarówno lekarze z Naczelnej Izby Lekarskiej, Porozumienia Zielonogórskiego, a także Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Ustawa powstała bez współpracy środowiska. – Diagności laboratoryjni również nie zostali zaproszenie do rozmów – tłumaczy prezes Puacz.
Czego zabrakło w projekcie ustawy o POZ?
- zapewnienia dostępu do badań diagnostyki laboratoryjnej
- określenia profili obowiązkowych badań profilaktycznych
- uregulowania zasad współpracy diagnosty laboratoryjnego z zespołem POZ
- nie zapewniono odrębnego finansowania badań laboratoryjnych
- nie wprowadzono wyceny poszczególnych badań laboratoryjnych
- nie ma rejestru badań laboratoryjnych
- nie ma zapisu, że badania diagnostyczne musi być wykonywane w najbliższym laboratorium diagnostycznym zapewniającym prawidłowy czasu warunki transportu od chwili pobrania do wykonania badania.
 
http://www.medexpress.pl/diagnosci-laboratoryjni-o-ustawie-o-poz-nic-sie-nie-zmieni/68438 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe