Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Relacja z konferencji naukowo-szkoleniowej w Poznaniu 09-10-2017

W dniu 3.10.2017 r. w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się, zorganizowana przez Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych, konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Organizacja Pracowni Serologii Transfuzjologicznej w świetle obowiązujących aktów prawnych”.

Uczestników przywitali Wiceprezes KRDL dr Bogusław Grabowski, dr Małgorzata Zielińska-Przyjemska - przedstawiciel województwa Wielkopolskiego KRDL, mgr Izabela Nehyba-Humbla - członek zespołu ds. transfuzjologii KIDL oraz w imieniu dyrekcji szpitali dr Katarzyna Ziółkowska - kierownik Centralnego Laboratorium Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Pierwsza część spotkania była poświęcona sytuacji w diagnostyce laboratoryjnej ze szczególnym uwzględnieniem potencjału serologicznego w Polsce. Pan  Bogusław Grabowski zaprezentował strukturę laboratoriów zajmujących się serologią transfuzjologiczną. Przedstawił jakim potencjałem ludzkim z wykształceniem w tej dziedzinie dysponują poszczególne województwa. Podczas prezentacji podkreślono fakt, że Centra Krwiodawstwa nie zawsze dbają z równym zaangażowaniem o szkolenie osób zatrudnionych w pracowniach serologicznych na podległych im terenie. Mimo, że coraz więcej osób ukończyło specjalizację z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej wciąż 50% pracowni serologii transfuzjologicznej prowadzą osoby bez specjalizacji.
Kolejną prezentację prowadził mecenas Michał Rytel - radca prawny KIDL. Dotyczyła ona obowiązujących aktów prawnych w serologii transfuzjologicznej. W trakcie prezentacji wielu uczestników konferencji brało czynny udział artykułując, że w środowisku diagnostów laboratoryjnych zajmujących się badaniami serologii transfuzjologicznej nie ma przyzwolenia na wprowadzenie zdalnej autoryzacji, jako praktyki wpływającej na pogorszenie bezpieczeństwa pacjentów, dla których przygotowywane są składniki krwi do toczenia. W dyskusji brali udział diagności z różnych części Polski oraz z różnych struktur organizacyjnych Służby Krwi. Reprezentowali oni wspólne zdanie, że zdalna autoryzacja zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem zawodowym nie poprawni jakości wykonywanych badań ani bezpieczeństwa pacjentów.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że wciąż nie ma aktualnych aktów prawnych, które dawałyby umocowania prawne funkcjonowania Banków Krwi jak i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej w podmiotach leczniczych.
Ostatnia cześć spotkania była częścią merytoryczną, w której diagności laboratoryjni pracujący w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Centralnego Laboratorium Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przedstawili swoje doświadczenia z zakresu badań wykonywanych u pacjentek z konfliktu serologicznego, zdarzeń niepożądanych oraz organizacji pracy z wykorzystaniem zdobyczy technologicznych: analizatorów immunohematologicznych, systemów dokumentujących wyniki badań oraz oprogramowania informatycznego stosowanego w Pracowni Immunologii/Serologii Transfuzjologicznej. Swoje doświadczenia zawodowe przedstawili mgr Izabela Nehyba-Humbla, mgr Joanna Dolska i mgr Magdalena Wyrzykiewicz.
Na zakończenie dr Bogusław Grabowski przedstawił propozycję opracowania ankiety kierowanej do wszystkich Pracowni Immunologii/Serologii Transfuzjologicznej określającej organizacje ich pracy. Jedno z pytań powinno dotyczyć zdalnej autoryzacji. Uczestnicy spotkania zaakceptowali propozycję.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem diagnostów laboratoryjnych, ale także lekarzy. W konferencji udział wzięło ok 150 osób z różnych regionów Polski.

Izabela Nehyba-Humbla
Bogusław Grabowski

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe