Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Kierownik w medycznym laboratorium diagnostycznym 14-09-2017

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przypomina, że zgodnie z treścią §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. 2004 Nr 43, poz. 408) kierownikiem laboratorium jest osoba, która posiada tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium.  Aktualnie obserwuje się jednak niebezpieczną tendencję do „omijania” przepisów prawa poprzez wyznaczanie osób w charakterze pełniących obowiązki kierownika (na wiele lat), które odbywają dopiero szkolenia specjalizacyjne lub w ogóle nie posiadają tytułu specjalisty z wymaganej dziedziny medycyny. 

Podkreślić należy, że pełnić obowiązki kierownika laboratorium można tylko tymczasowo oraz w wyjątkowych sytuacjach na skutek np. zdarzeń losowych. Wspomniane rozwiązanie powinno być wykorzystywane mając na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania laboratorium do czasu jak najszybszego wyboru kierownika w normalnym trybie przewidzianym przez przepisy prawa. Ponadto przyjąć należy, że gwarancją właściwego funkcjonowania laboratorium, jest wyłącznie sytuacja w której osoba pełniąca obowiązki będzie posiadała analogiczne kwalifikacje, które są wymagane od kierownika tj. posiadała tytułu specjalisty.

Powyższe zyskuje potwierdzenie w piśmie Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r., w którym stwierdzono, że niezależnie od nazwy stanowiska osoby kierującej pracami laboratorium musi ona spełniać wymagania określone ww. rozporządzeniu. W rozumieniu ww. przepisu, przez kierownika laboratorium należy rozumieć osobę, która faktycznie kieruje jego pracami.

Pismo Ministerstwa Zdrowia

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe