Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Specjalizacje w ustawie o najniższych wynagrodzeniach 11-09-2017

Od dnia 16 sierpnia 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Diagności laboratoryjni zostali podzieleni na dwie grupy tj. na osoby posiadające specjalizację oraz bez specjalizacji. Nie uwzględniono stopnia posiadanej specjalizacji tak jak to uczyniono w przypadku lekarzy. W związku z powyższych Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zwróciła się do twórcy ww. aktu prawnego tzn. Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii tj. wskazanie do której grupy zaszeregowania należą diagności laboratoryjni posiadający I stopień specjalizacji. W odpowiedzi Ministerstwo pismem z dnia 21 sierpnia 2017 r. poinformowało, że w przypadku, gdy pracodawca wymaga od osoby zatrudnionej na konkretnym stanowisku posiadania wykształcenia wyższego oraz specjalizacji, to bez względu na rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji osoba ta powinna być zakwalifikowana do grupy 5 ze współczynnikiem 1,05. Podkreślić należy, że Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych od początku procedowania przedmiotowej ustawy przeciwna była proponowanym rozwiązaniom. W opinii KIDL grupy zaszeregowania powinny zostać podzielone z uwzględnieniem posiadanego stopnia specjalizacji przez diagnostów laboratoryjnych (analogicznie jak w przypadku lekarzy), należało podwyższyć wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także już sam fakt posiadanej specjalizacji winien decydować o zakwalifikowaniu diagnosty laboratoryjnego do konkretnej grupy zaszeregowania.

STANOWISKO MINISTERSTWA ZDROWIA

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe