Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Ustawa o płacy minimalnej dla pracowników ochrony zdrowia 08-06-2017

W dniu 7 czerwca 2017 r. w trakcie obrad Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych. 

Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych reprezentowali Iwona Kozłowska- Przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Medycznych oraz dr n. praw. Maciej Niezabitowski- prawnik KIDL. Przedstawiciele KIDL podkreślili, iż proponowane rozwiązania są bardzo niekorzystne dla osób wykonujących zawody medyczne, a także przychylili się do licznych uwag dotyczących bardzo niskiej wysokości proponowanych wynagrodzeń. Zwracano także uwagę na fakt, iż przedstawiony tekst zawiera liczne błędy merytoryczne i luki prawne. W związku z powyższym przygotowany projekt ustawy wywołał sprzeciw i protesty ze strony wszystkich samorządów zawodów medycznych, związków zawodowych oraz innych partnerów społecznych uczestniczących w posiedzeniu Komisji. Pomimo tego faktu posłowe przegłosowali w całości tekst proponowanej ustawy i skierowali ją do dalszego procedowania tj. na posiedzenie plenarne Sejmu. 

AKTUALIZACJA

W nocy z 8 na 9 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, bez żadnych poprawek w stosunku do przedłożenia rządowego. 

Senat będzie obradował nad ustawą 21 i  22 oraz 28 i 29 czerwca. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1583

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe