Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki 05-06-2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Senacie RP odbyła się konferencja z udziałem senatorów, posłów, przedstawicieli władzy publicznej oraz zawodów zaufania publicznego.

 

Celem konferencji było omówienie aktualnej sytuacji prawnej samorządów zawodowych oraz określenie przyszłych działań i kierunków rozwoju szczególnie w zakresie współpracy z Władzami ustawodawczymi i wykonawczymi. Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych reprezentowali dr n . med. Bogusław Grabowski- Wiceprezes KRDL oraz dr n. praw. Maciej Niezabitowski- prawnik KIDL. Przedstawiciele KIDL poruszyli problemy m. in. związane z dostępem do zawodu diagnosty laboratoryjnego, brakiem finansowania w jakiejkolwiek części zadań realizowanych przez izbę z budżetu Państwa, czy też zaniechań ustawodawcy w przedmiocie zmian  legislacyjnych proponowanych przez KIDL. Omówiona tematyka spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością przedstawicieli innych samorządów zawodowych, którzy zgłaszali analogiczne problemy w obszarze funkcjonowania swoich zawodów.  

Więcej informacji na stronie:

http://www.senat.gov.pl/

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe