Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

Jubileusz Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 26-04-2017

21 kwietnia 2017 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W  uroczystości udział wzięli: JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach --  prof. dr  hab. n. med.  Przemysław Jałowiecki, Prorektorzy: prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin- Kowalik,  prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Arkadiusz Chęciński oraz Anna Jedynak – Prezydent i Wiceprezydent Miasta Sosnowiec, prof. dr hab. Władysław  Szymański – JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk – JM Rektor Wyższej Szkoły HUMANITAS, prof. dr hab. Andrzej Plecha – JM Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu,  prof. dr hab. Barbara Kos – Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dziekani i Prodziekani Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydziałów Farmaceutycznych oraz Uczelni śląskich. Ponadto dr Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr n. med. Piotr Brukiewicz  – Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr n. med. Elżbieta Puacz – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, gość specjalny jubileuszu – prof. Robert A. Schwarz, Redaktor Naczelny Rynku Zdrowia Wojciech Kuta, dyrektorzy szpitali klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyrektorzy liceów ogólnokształcących, a także studenci i pracownicy Uczelni.

Uroczystość poprowadziła Pani prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.  

JM Rektor SUM w swoim przemówieniu wskazał, że jubileusz 45-lecia Wydziału „to ważne święto dla społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu; święto, które stanowi podsumowanie pewnego etapu rozwoju Wydziału. Patrząc na ostatnie 45 lat nie mam wątpliwości, że Wydział nie tylko przeszedł ogromną metamorfozę, ale wręcz dokonał olbrzymiego skoku do przodu.”

Pragniemy tu zaznaczyć, iż absolwentami Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, którzy działali i nadal działają na rzecz samorządu diagnostów laboratoryjnych są: Teresa Eckert-Kurzawa, Elżbieta Rabsztyn, Grażyna Kasprzyk, Ahmed Manasar, Jacek Kaczmarski, Robert Wojtyczka, Anna Mertas, Katarzyna Winsz-Szczotka. Ponadto Pani prof. Krystyna Olczyk była w Komitecie Organizacyjnym I Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych a Pani prof. Barbara Błońska-Fajfrowska jako Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia wspierała działania KIDL.
 

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe