Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

kontakt z przedstawicielem wojewódzkim

formularz kontaktowy

120 rocznica odkrycia odczynu Biernackiego 31-03-2017

W tym roku przypada 120 rocznica odkrycia przez polskiego lekarza-diagnostę Edmunda Biernackiego związku między szybkością opadania krwinek w osoczu a ogólnym stanem organizmu, czyli testu OB (odczynu Biernackiego).

 

 

Profesor Edmund Faustyn Biernacki (1866-1911) był wybitnym naukowcem, który poświęcił się  badaniu krwi. W ogłosił w 1883 roku pracę pt.: "Badania nad stanem chemicznym krwi w stanach chorobowych, w szczególności w stanach anemicznych". Było to pierwsze doniesienie uważane przez historyków medycyny za oficjalne ogłoszenie dokonanego przez Biernackiego odkrycia objawu sedymentacji krwinek czerwonych. W kolejnych publikacjach: "Samoistna sedymentacja krwi jako naukowa, praktyczno-kliniczna metoda badania" oraz "Dalsze spostrzeżenia nad samoistną sedymentacją krwi" prof. Biernacki ogłosił wyniki swoich kolejnych badań. Prace Biernackiego, publikowane również w czasopismach austriackich i niemieckich, nie były znane szerszemu ogółowi lekarzy. Jego nowatorskie na tamte czasy metody spotykały się też z brakiem zrozumienia  znacznie bardzie konserwatywnie nastawionego ówczesnego środowiska uniwersyteckiego, dlatego pionierska rola prof. Biernackiego w odkryciu objawu sedymentacji krwinek czerwonych jest często pomijania, zwłaszcza w ogólnoświatowej literaturze przedmiotu. Dopiero 20 lat po polskim uczonym, podobnego odkrycia dokonali niezależnie od siebie, nie znając prac Biernackiego, Ludwik Hirszfeld (1917) i Robin Fahraeus (1918). Gdy jednak dowiedzieli się o wcześniejszych pracach Biernackiego jemu przyznali pierwszeństwo odkrycia objawu sedymentacji krwi. Jednak w literaturze zagranicznej najczęściej mówi się o "teście sedymentacji Fahraeusa". Właściwą nazwę dla zjawiska opisanego przez Biernackiego przyjęto na Zjeździe Internistów Polskich w Wilnie w 1923 r., określając je jako Objaw Biernackiego (OB). Badanie to, w unowocześnionej formie, nadal jest powszechnie wykonywane, jako bardzo skuteczna metoda pomocna w ocenie stanu zdrowia pacjentów.

Wracaj


Ciekawe artykuły

bądź na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera!

Wojewódźtwo:
Imię i nazwisko:
Adres email:
copyright by Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych created by Centrum Internetowe